FANDOM


Vietnam

Here's an article about Vietnam in the WWW Song Contest.

Edition Artist Song Final Points Semi Points
#53 Đông Nhi Bad Boy 7th/27 125 3rd/16 101
#55 Tóc Tiên Walk away (Hãy bứớc đi) 12th/27 106 4th/16 90
#56 Ái Phương Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh 10th/27 117 9th/17 sc 63
#57 Hoàng Thùy Linh Bánh Trôi Nước Did Not Qualify 11th/16 48
#58 Hồ Ngọc Hà Destiny Did Not Qualify 8th/16 60
#59 Hương Tràm I'm Still Loving You 11th/27 119 5th/17 71
#60 Đông Nhi Pink Girl 17th/28 92 6th/16 81
#61 Hari Won ft. Mr Siro Cuối Cùng Anh Cũng Đến Did Not Qualify 12nd/17 43
#62 Bích Phương Bùa Yêu Did Not Qualify 15th/16 33
#63 Khả Linh Nâng Được Thì Buông Được Did Not Qualify 12th/16 60
#64 Yến Trang Buông Did Not Qualify 14th/17 48
#65 Thu Minh Goodbye 19th/27 87 7th/17 83
#66 Hồ Ngọc Hà Say Goodbye 7th/27 134 3rd/17 104
#67 Quyech Độc Thoại 22nd/27 73 7th/16 69
#68 Bùi Lan Hương Sa Ngã Did Not Qualify 13th/15 45
#69 Đông Nhi Xin Anh Đừng Did Not Qualify 9th/16 63
#70 Bích Phương Chị Ngả Em Nâng 27th/27 69 8th/16 sc 67